Писмени преводи

Можем да преведем всякакъв вид документ или текст в писмена форма, стига да е написан на български или на английски език. Разделяме тези документи на две категории: документи за официален превод (които ще бъдат използвани пред държавни или други официални органи); и документи за не официален превод. Дефинициите за всяка от категориите могат да бъдат намерени по-долу.

 

Документи за не официален превод

В случаи, в които Вашият документ или текст няма да бъде използват пред правителствен или друг подобен орган, няма нужда този документ да бъде легализиран. Примери на този вид документи включват, но не се ограничават до, дисертации/тези, книги, текст за уебсайт/други онлайн ползи, писма, търговски документи които не следва да бъдат предоставяни на държавата, технически документи и спецификации, пиеси, сценарии и много други.

Моля, имайте предвид че в зависимост от предназначената полза, някои не официални документи също ще трябва да бъдат легализирани и/или нотариално заверени, като на пример, пълномощни, клетвени декларации, някои медицински документи и др.

Когато ни изпратите Вашето запитване, ние ще Ви отговорим по е-мейл с ценова оферта, която ще включва предложената цена, очаквания срок за завършване на превода и всички други приложими условия, свързани с предоставянето на услугите. За да разберете повече за нашите цени, моля, вижте страницата Цени. Също може да се наложи да изискаме допълнителна информация преди да Ви изпратим оферта.

След като сте приели офертата и, ако има нужда, сте подписали Договор за преводачески услуги, ние ще преведем Вашият текст и ще Ви изпратим завършения превод по е-мейл или по друг начин, както е съгласувано.

Моля, свържете се с нас по е-мейл или телефон с Вашето запитване за да получите оферта, както и да се посъветвате ако не сте сигурни дали Вашия документ има нужда от легализация.

 

Документи за официален превод

"Документи за официален превод" означава всички документи, които се превеждат с цел представяне пред или полза от държавни органи и агенции или всякакви други организации с подобен статут. За да могат тези документи да бъдат приети от органа, на който се представят, те трябва да съответстват на дадени конкретни изисквания за легализация.

Повечето документи, които се издават от държавата автоматично попадат в тази категория, като на пример, удостоверения за раждане, смърт, брак или развод, актуално състояние на компания и др. Някои други видове документи също трябва да отговарят на изискванията за легализация ако ще бъдат използвани в официален контекст, като на пример, дипломи, пълномощни, клетвени декларации, решения на съда, медицински удостоверение, тръжни документи и много други видове документи, често от правно естество. Моля, свържете се с нас за да разберете дали това е правилната категория за Вашите документи.

Освен преводачески услуги, също имаме възможност да предложим няколко вида услуги с цел подпомагане процеса на легализация на Вашите документи. Ако искате да получите повече информация за тези услуги и да получите оферта, моля, свържете се с нас по е-мейл или телефон.

Както при превода на документи за не официална полза, когато ни изпратите Вашето запитване, ние или ще изискаме допълнителна информация преди да Ви изпратим оферта или ще Ви отговорим по е-мейл с ценова оферта, която ще включва предложената цена, очакваният срок за завършване на превода и всички други приложими условия, свързани с предоставянето на услугите. За да разберете повече за нашите цени, моля, вижте страницата Цени.

Ако Вашият документ все още не е легализиран и предпочитате сами да го легализирате, ще Ви изпратим списък с полезни връзки и друга полезна информация. Ако предпочитате ние да Ви предоставим услугите по легализация, ще Ви изпратим пълни упътвания за това, което трябва да направите и къде да изпратите Вашия документ. След като Вашият документ вече е легализиран, ще трябва да ни го изпратите в оригинал (освен ако вече не е при нас защото ние сме предоставили услугите по легализация), за да му приложим нашият официален превод. Можете да скенирате и да ни изпратите текста на документа Ви по е-мейл, за да започнем превода по-бързо, но моля, имайте предвид че задължително трябва да ни предоставите и оригиналния легализиран документ преди да можем да подпишем превода и да го приложим към документа.

След като Вашият документ е легализиран и преведен, той трябва да бъде заверен в Посолството на Р. България в Лондон – това е последната (задължителна) стъпка в процеса на легализация. Клиентът може сам да предостави превода за заверка и повече информация за приложимите цени може да бъде намерена в сайта на Българското посолство. По индивидуална заявка, Bulgarian Translation UK също може да предостави тази услуга и в такива случаи, услугата ще бъде включена в оферираната цена.

Моля, имайте предвид че въпреки това, че документи за официален превод подлежат на допълнителни такси за легализация, документи предназначени за полза пред официални органи които не са преведени с официален превод и не са правилно легализирани няма да бъдат приети от органа, на който ги представяте. Съответно, във Ваш най-добър интерес е винаги внимателно да проверявате какви са изискванията за конкретния документ и ако не сте изцяло сигурни коя е правилната категория, да се свържете с нас за допълнителна информация и съвет. Ще Ви посъветваме до толкова, колкото сме способни съответно информацията, която ни предоставяте но моля, имайте предвид че не можем да възстановим плащания на клиенти, които настояват техните документи да бъдат преведени с не официален превод и които после не се приемат от официални органи.

Легализация

За документи, които се издават от държавата или вече са предоставени на и се съхраняват от държавата (като на пример, дадена счетоводна и данъчна документация), първата стъпка в процеса на легализация е придобиването на апостил от държавата на произход на документа (т.е. британски акт за раждане се нуждае от апостил от Великобритания). Апостилът е удостоверение, което се издава от съответното министерство, с цел удостоверение автентичността на документа, в съответствие с Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. Прилага се във всички страни членки, които включват България и Великобритания.

За документи, които не се издават от държавата и следва да бъдат легализирани (на пример, пълномощно), трябва първо да получите нотариална заверка от нотариус, в съответствие със законодателството на страната, от която произхожда документа. Освен от нотариус, такава заверка може да се получи и от консулската служба на съответното посолство, ако, на пример, искате нотариална заверка за български документ докато сте във Великобритания. След като Вашият документ е получил нотариална заверка, трябва също да бъде апостилиран, както за документи издадени от държавата, освен ако нотариалната заверка не е била издадена от Посолството на Р. България в Лондон (за български документи).

За документи от Великобритания, апостил може да бъде издаден от Foreign & Commonwealth Office (FCO). За документи от България, апостил може да бъде издаден от Министерството на външните работи (МВнР). За документи от други държави, моля, свържете се с нас за да потвърдите правилната процедура за легализация.

Апостил може да бъде придобит директно от клиента от съответното министерство, или от Bulgarian Translation UK като допълнителна услуга само за документи от Великобритания. Във всеки случай, всеки отделен документ, който следва да се легализира трябва да има собствен апостил (т.е. не можете да изкарате само един апостил за множество документи).

Предлагаме два вида услуги за легализация, както следва:

  • Стандартна услуга (5-11 работни дни)
  • Експресна услуга (1 работен ден)

Моля, свържете се с нас за да уредите легализацията и превода на Вашите документи, или само превода на вече легализираните Ви документи. Ако предпочитате сам/а да легализирате своите документите, моля, вижте страницата Полезни връзки за съответните сайтове.

Най-горе »