Цени

Писмени преводи

Всички наши оферти се предоставят индивидуално за всеки отделен случай и зависят от няколко фактора, включително видът на документа за превод; формата, в който може да бъде предоставен; сложността му; дали съдържа технически или специализирани термини; и срокът, в който трябва да бъде преведен.

Политиката ни спрямо офертите ни е "прозрачност и яснота" и видовете ценови структури, които предлагаме за писмени преводи са, както следва:

  • на дума (от оригиналния текст)
  • на 1000 думи (от оригиналния текст)
  • на страница (от оригиналния текст)
  • фиксирана цена

Видът ценова структура за превода на Вашия документ ще зависи от факторите упоменати по-горе, както и от това, дали има някакви приложими допълнителни такси, като на пример за легализация или администрация. За услуги по легализация на документи, административната ни такса е £20 на документ плюс пощенски или куриерски разходи. Във всеки случаи ще получите оферта, която отделно показва приложимата ценова структура и всички допълнителни такси.

Минималната ни такса е £28 независимо от броят на думи/дължината на документа.

Повечето документи със стандартен текст, като на пример Акт за раждане, се таксуват на страница, докато повечето други видове документи се таксуват съответно броя на думи в тях. Броят на думи се придобива от документа на оригиналния език, освен ако не се договори друго. Документи, които включват ръкописен текст или които са във формат, който не позволява автоматичното преброяване на думи най-често се таксуват на страница. В дадени случаи, също може да е уместно да се предложи фиксирана цена за цялостната работа.

Предлагаме и намаления за текст с голям обем – моля, свържете се с нас за да разберете повече и за да получите своята оферта.

 

Превод на живо

Офертите ни за преводачески услуги на живо също се предоставят индивидуално за всеки отделен случай и зависят от множество фактори, включително видът на събитието, за което се изисква превод; дали поне част от говора, който ще се превежда го има авансово в писмена форма; сложността на тематиката; дали тематиката е от техническо/специализирано естество; срокът на даденото предизвестие преди съответната дата; и др.

Цените ни за тези услуги се предоставят на часова, дневна или фиксирана база и се добавя времето за път от централен Лондон (за ангажименти извън M25) и дадени други разноски, както е договорено с клиента. Всички оферти ясно показват ценовата структура и всички допълнителни разноски и/или такси.

Минималната ни такса е стойността, равна на 2 часа преводачески услуги по съответната часова тарифа.

Където е приложимо, примери на видовете разноски, които могат да бъдат изискани от нашите преводачи включват: пътни разходи, настаняване (за ангажименти извън Лондон или за повече от един ден), храна (пълен ден или по дълго), входна такса за съответното събитие и/или други разноски, които са директно свързани с предоставянето на преводаческите услуги.

Моля, свържете се с нас за да разберете повече и за да получите своята оферта.

Най-горе »