Превод на живо

Bulgarian Translation UK предлага преводачески услуги на живо за почти всички видове събития и други ситуации, в които има нужда от превод, включително в случаи, където се използва специализирана терминология. По заявка, също можем да предложим водещи за събития, които да говорят на английски и/или на български език. Всички наши преводачи говорят и двата езика отлично и могат да говорят ясно и уверено в тона, който се изисква от съответното събитие (на пример, формално/неформално). В случаите, в които е уместно, те също периодично ще проверяват дали всичко до момента е било разбрано (това най-често се прилага в случаи, в които преводачът е нает да превежда на конкретен човек).

Примери на видовете събития, за които можем да предложим нашите услуги включват но не се ограничават до: конференции, симпозиуми, срещи, презентации, културни/развлекателни мероприятия, телевизионни/филмови продукции, концерти и много други. Можем също да предоставим нашите услуги в множество други видове ситуации, като на пример, явявания пред съда, полицейски интервюта, правителствени срещи, явявания пред държавни органи, частни срещи, преговори и много други.

Можем да предложим симултантен или следователен превод. Симултантният превод се изразява в това, че преводът се извършва по време на превеждания говор, което означава че преводача говори едновременно с човека, чийто думи превежда. Този начин на превод е най-уместен за събития като конференции, където се използват индивидуални ушни устройства, или в ситуации, в които преводача превежда за един конкретен човек и може тихо да превежда казаното на този човек (на пример, в съда, в срещи, в полицейски управления, и др.). Следователният превод е тогава, когато преводача превежда говора след като той е бил изказан, най-често на всеки две или три изречения. Този вид превод е най-уместен за ситуации, в които част от присъстващите говорят английски а другата част български, което означава че говорът и на двата езика трябва да бъде ясно чут.

Услугите ни се предлагат за цяла Великобритания, но моля, имайте предвид че за услуги, предоставени извън Лондон, дадени разноски също ще бъдат платими и ще бъдат включени във Вашата ценова оферта, като транспортни разходи, настаняване (ако е приложимо) и др. За ангажименти извън A406/A205, времето за транспорт също ще бъде платимо. За повече информация, моля, вижте страницата Цени.

За да попитате за вида събитие, за което имате нужда от нашите услуги и за да получите оферта, моля, свържете се с нас по е-мейл или телефон.

Най-горе »